Skladová logistika

V našom areáli Profinal Logistic Park v Ivanke pri Dunaji, ktorý má celkovú kapacitu 18500 m2 ponúkame aj nasledovné služby skladovej logistiky. Pre spoločnosti podnikajúce vo výrobe a obchode zabezpečíme komplex činností v oblasti manipulácie, skladovania a distribúcie tovarov. Využite naše overené skúsenosti v skladovej logistike a pridajte sa k moderným spoločnostiam nášho milénia šetriacich svoje ľudské zdroje a kapitálové prostriedky pre ich core business.

Spôsoby skladovania

skladovaniesposoby

Ponúkame Vám možnosť skladovania paletového aj voľne ložného tovaru v našich priestoroch.

 • priestory sú vykurované
 • osadené priemyselnými odvlhčovačmi
 • vybavené regálovým systémom
 • bezprašné podlahy
 • strážené, poistené, inštalované EPS, požiarne rozvody….
 • spôsob skladovania zohľadňuje efektivitu podľa Vašich potrieb, dostupná variabilita nosnosti regálov, šírka uličiek WA, NA, prispôsobenie výšky paletových miest....

Služby skladovania

sluzbysklad

Poskytované služby v oblasti skladovania

 • krátkodobé uskladnenie tovaru
 • prekládka tovaru z kamiónov v rámci prepravy
 • dlhodobé uskladnenie tovaru v režime 3PL s dôrazom na zásady FIFO, FEFO, LIFO... - vedenie skladovej evidencie, kontrola tovaru (kvalita aj kvantita)
 • schválenie priestorov pre skladovanie potravín a liekov
 • nepretržité monitorovanie skladových zásob, možnosť podávania denných informácií o stave zásob na sklade
 • e-fulfillment, balenie, etiketovanie, vkladanie dodacích listov, distribúcia ku konečnému klientovi
 • riešenie neprevzatého a vráteného tovaru od konečných zákazníkov
 • poradenstvo v oblasti skladovania
 • označovanie, balenie a kompletizácia výrobkov. Ponuka logistických činností a služieb, ktoré nie sú hlavnou činnosťou podnikania výrobných a obchodných spoločností, umožňuje našim zákazníkom zamerať sa na ich core business.
 • poistenie pre prácu s Vašim tovarom

 Software riešenie

software

Pri využití našich služieb skladovej logistiky sa automaticky stávate užívateľom WMS softwaru s modulom 3PL /third party logistics/ pre komplexné pokrytie potrieb služieb skladovania a účtovania výkonov s ním spojených. Táto služba Vás nie len že zbavuje starosti o implementáciu a správu HW a SW ale zároveň ponúka všetky funkcie ktoré od takéhoto riešenia očakávate.

 • ste online pripojený do systému a riadite jeho procesy a výkony.
 • máte vždy k dispozícii aktuálnu inventúru zo 100%nou hmotnou zodpovednosťou na našej strane
 • máte prehľad o billingu Vašich úkonov na sklade
 • možnosť vyúčtovania úkonov priamo klientovi
 • systém Vám ponúka automatické operácie na sklade typu zpaletovania množstiev, voľby spôsobu vyskladnenia, voľby typu pick to carton, vlnové vyskladnenie a pod.

Cena

Nakoľko cenová ponuka musí zohľadňovať množstvo premenných, kontaktujte prosím reprezentantov našej spoločnosti.

getaquoteTel: 00421 911 257 251  
e-mail: info@profinal.sk