Parkovanie áut, lodí, motocyklov

Uskladnenie lodí  

banerlod1

Uskladnite loďe v priestoroch ktoré zodpovedajú ich hodnote úrovňou a starostlivosťou v naozaj bezkonkurenčných cenách.

 • vykurované
 • odvlhčované
 • strážené
 • s dopravou našimi vozíkmi
 • s priestorom pre ich servis
 • prístupné 7 dní v týždni

v cene 5,33 Eur/m2 plochy lode mesačne ktorá je pri tomto rozsahu služieb bezkonkurenčná. Podklad pre cenu je čistá plocha ktorú loď zaberá, t.j. loď dĺžky 6,8 metra šírky 2,2 metra zaberie 15 m2 t.j. 80 Eur/mesačne bez DPH.

Uskladnenie áut a motocyklov.

parkmoto1

Ponúkame Vám sezónne uskladnenie Vášho motocykla v halách ktoré spĺňajú nasledovné

 • strážené
 • vykurované
 • odvlhčené priemyselnými odvlhčovačmi
 • zapezpečené EPS, kamerový systém
 • s priestorom pre ich servis
 • prístupné 7 dní v týždni /moto aj auto sú uskladnené bez zabránenia prístupu k nim, t.j.  nedisponujeme vašimi klúčmi a všetci ostatní parkujú tak aby každé auto/moto bolo prístupné bez manipulácie zo susednými/

Cena moto je 40 Eur/mes s DPH.

Cena auto je 80 Eur/mes s DPH.

parkauto1    lod1