Hala na prenájom

Aktuálne je ponúkaná nasledovná hala na prenájom:

1. Hala o výmere 2800 m2, momentále rozostavaná, špecifikácia podla požiadaviek zákazníka. Termín dokončenia 3 mesiace od podpisu zmluvy. Kancelárske priestory a zázemie podľa špecifikácie klienta.

Hala je postavená z rámovej oceľovej konštrukcie.
Konštrukcia haly pozostáva z 2 lodí.
Pôdorys haly je v tvare písmena L.
Celkové vonkajšie rozmery haly:                       43,2m x 78,95m
Rozmery lode A :                                              43,2m x 18m
Rozmery lode B:                                               25,2m x 78,95m
Najnižšia svetlá výška:                                      8m
Najvyššia svetlá výška:                                     9m
Vonkajšia výška po koniec atiky                       10m
Podlahová plocha haly:                                     2767m2


Inžinierske siete:            pripojená na vnútro areálový priemyselný plynovod STL
                                    Prípojka na vnútro areálový vodovod – pitná voda
                                    Prípojka na žumpu
                                    Prípojka k el. sieti – inštalovaný výkon 33kW

Opláštenie - PUR panely hr.80mm stenové, 100 mm strešné, farba RAL 9002, príp. podľa požiadavky klienta
Podlahy - pancierová podlaha únosnosti 7,5 t/m2
Brány - dobudovanie brán a vyrovnávacích mostíkov podľa potrieb klienta.
Presvetlenie - presvetlovacie pásy po obvode haly.
Vykurovanie - plynovými infražiaričmi podľa PD
Osvetlenie - svetelná inštalácia podľa hygienických noriem pre skladové priestory.
Zázemie a kancelárie - podľa potrieb klienta
Parkovanie - príslušné parkovacie miesta pri hale
Požiarna ochrana - podľa schválenej PD


obr5  scanh2obr1